Get Adobe Flash player

สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่คืออะไร ทำความรู้จักกับระบบพื้นอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ เป็นสาร Bitumen ชนิดหนึ่งที่ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท ในอุตสาหกรรม สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ถูกนำมาใช้ในงาน Anti Corrosion ของโลหะจากความชื้น สภาพแวดล้อม ไอกรด-ด่าง หรือใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นคอนกรีต สีอีพ็อกซี่มักมีส่วนผสมของสารตะกั่ว (Lead) อลูมิเนียมและสังกะสี(Zinc) แต่สีเคลือบอีพ็อกซี่ที่มีคุณภาพสูงมักใช้โลหะสังกะสี (Pure Metallic Zinc) ผสมในปริมาณสูงร่วมกับสารเคมีประเภท Organic หรืออาจใช้ Inorganic ซึ่งจะมีราคาสูงและใช้ค่อนข้างยาก สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ให้ฟิล์มสีที่แข็งแรงมาก ทนต่อกรด-ด่าง ได้ดี ในกรณีที่นำไปใช้กับงานที่สัมผัสกับสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างโดยตรง ควรใช้สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ที่มีส่วนผสมของโพลีอะมีน (Epoxy Polyamine) ซึ่งจะให้ความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่ต้องอยู่ในที่เปียกชื้น ควรใช้อีพ็อกซี่ โพลีอะไมด์ (Epoxy Polyamide) ที่มีส่วนผสมของดินน้ำมันผสมอยู่ในสี

                สีอีพ็อกซี่เป็นสีที่เหมาะกับงานภายในหรือบริเวณที่แสง U.V.สาดส่องไม่ถึง เนื่องจากอีพ็อกซี่เรซิ่นในสีจะเสื่อมสภาพได้เร็วเมื่อฟิล์มสีถูกแสง U.V.  สีอีพ็อกซี่ที่มีจำหน่ายทั่วไปจะทำเป็นสองส่วนคือ ส่วน A (Base) และส่วน B (Hardener) ซึ่งจะสะดวกต่อการจัดเก็บในระยะเวลานานๆ การใช้งานต้องผสมส่วน A และส่วน B ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง และต้องกวนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน เพื่อให้การแห้งตัวของสีเคลือบพื้นเป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สีอีพ็อกซี่จะแห้งด้วยปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) จึงต้องใช้สีให้หมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ที่มา:ความรู้เรื่องพื้นอ๊พ๊อกซ๊่