Get Adobe Flash player

 หลักการในการสร้างบ้านให้พ้นร้าย 25 ประการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางฮวงจุ้ยเช่นกันซึ่งมีหลักการดังนี้

1.ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน

2.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่

3.ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ 

 4.ห้ามก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน

5.ห้ามสร้างบันไดหรือห้องส้วมอยู่กลางบ้าน

6.ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ

7.ห้ามวางคานเป็นเลขคู่ หรือใช้คานที่ใหญ่กว่าเสาบ้าน

8.ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่กว่าตัวบ้าน

9.ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน

10.ห้ามสร้างบ้านโดยไม่มีประตูหลังบ้าน

11.ห้ามต่อเติมบ้านสองหลังให้เป็นหลังเดียวโดยมีชายคาชนกัน

12.ห้ามสร้างห้องส้วมมากกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน

13.ห้ามใช้วงกลประตูหรือเสาบ้านที่บิดงอมาสร้างบ้าน

14.ห้ามสร้างประตูหรือหน้าต่างมากเกินไป

15.ห้ามสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน

16.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกันกับประตูบ้าน

17.ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน

18.ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน

19.ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

20.ห้ามสร้างซุ้มประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าตัวบ้าน

21.ห้ามวางกองหินใหญ่ไว้หน้าบ้าน

22.ห้ามสร้างบ้านบนหน้าผาชัน

23.ห้ามเจาะกำแพงเป็นช่องหน้าต่าง

24.ห้ามสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย และ

25.ห้ามสร้างใต้ถุนสูงแล้วปล่อยโล่ง เห็นเสาเป็นขาของแมลง

ที่มา : http://www.lalinproperty.com/news/prohibition-in-home.html